bk

Vem kan förändra världen?

Så är det dags att växla spår igen. Afrika kallar! Några månader i vårt fantastiska land har gjort gott. Att få träffa barn med familjer, barnbarn, församling, släkt och vänner, få andas skogsluft, plocka bär och svamp, se om vårt hus och trädgård, läsa bra böcker mm. har gett ny energi och vi känner oss laddade.

Men det är många utmaningar som väntar. Loki är en helt annan värld! Människor lever i stor utsatthet och i en annorlunda verklighet, med behov som är svåra att möta. Vad kan Vi göra? Vi får säga som Obama: Vi kan! Med Guds hjälp, med människor som står med oss, Barnmissionen, EFK, Mellringekyrkan, Jacobs Minne, alla givare och sponsorer och inte minst våra infödda medarbetare på plats, ja med DIN hjälp, KAN VI FÖRÄNDRA VÄRLDEN!

Förändring för vem?

dsc01112Flickor ska inte behöva giftas bort i 12-årsåldern – barn ska inte behöva gå hungriga eller dö i sjukdomar som det finns bot för – kvinnor ska inte behöva tåla hugg och slag från sina män – människor ska inte behöva bo i hus som ramlar omkull så fort det blåser lite hårt eller inte ha en toalett där man kan uträtta sina behov – ungdomar ska inte behöva gå utan chans till utbildning när det enda de vill är att få lära sig – människor ska inte heller behöva vara utan försörjningsmöjligheter osv.

Så vi fortsätter kämpa! Vad är det då som väntar?

Skolgång och Sovsalar eller Barnbröllop?

boarding-phase-1Byggandet av sovsalar för kommande klass 7 och 8 står högt på prioriteringslistan. De behövs bl.a. för att vi ska få behålla flickorna som då är redo för att giftas bort och för att eleverna ska kunna studera på kvällarna. I byn finns inget elektriskt ljus och man släcker ner allt som skydd mot sina fiender.

Budgeten för sovsalarna beräknas till 500,000 SEK inklusive inhägnad. Vi har redan fått in 200,000 av två generösa givare. Vi hoppas det ska finnas många fler som blir manade att ge till detta.

Legoblock

full-moldsKeA har beställt en tegelslagningsmaskin från Kina som nu finns på plats i Loki. Teglet tillverkas av lokalt material med ytterst lite cement och blir som legoblock som låser varandra. Denna byggmetod som vi hoppas skall fungera bra kan bli till stor hjälp vid byggnationer av t.ex. sovsalarna och bostäder till folket. Det kan också bli ett litet företag med chans till försörjning för några stycken.

Matpaket

p1020528Birgitta ska följa upp alla de ca 75-tal barn som får matpaket. Sponsorer av matpaketen kommer att få hälsningar via Barnmissionen med foton på sina barn.

Det finns mycket mer på vår lista men vi får återkomma med fler rapporter allt eftersom.

 

 

 

Vill sluta med att berätta om Losike – ett barn i stor nöd som fått hjälp.

Tillsammans för Losike

23-losike-edipo-5Något av det bästa som kan hända är väl när man vet att ett barn som lider får rätt hjälp! Losike, en av våra elever på skolan Hannah Emuriakin led svårt. Jag har följt honom sedan 2011 då han började i vår skola. Då kunde han haltande ta sig dit på egen hand. Jag mötte honom ofta på väg till skolan med ett stort leende. Men efter hand gick han allt sämre och vi ordnade med cykeltransport. Efter ännu en tid blev han helt förlamad. Ingen kunde säga vad det var men man gissade på polio. Jag kunde ordna en plats på ett katolskt handikappcenter i Lokichar ca 30 mil från Loki. Där skulle han få rehabilitering och skolundervisning.

Full av sår – och döende

dsc02125Då mamman besökte honom efter 8 månader fann hon honom full av fula sår. Hon tog med honom tillbaka hem. Jag var förtvivlad. Trots hjälp med mediciner och rengöring blev såren allt djupare. Vad skulle vi göra? Han skulle behöva komma till ett stort sjukhus för att om möjligt få hjälp. Men var fanns pengar till detta och vem skulle följa med honom och vilket sjukhus kunde ge hjälp. Vi var på väg att åka hem till Sverige och det kändes så tungt att lämna Losike där – döende.

Tenwek

losike-1-1Hemma i Sverige berättade vi för våra vänner i Barnmissionen om Losike och de beslutade att göra ett upprop om ekonomisk hjälp. Kea började genast kontakta ett missionssjukhus vi har förtroende för, Tenwek Mission Hospital, vars devis lyder: ”We treat – Jesus heals”. De var positiva och kunde ta emot honom. Mejlen duggade tätt mellan Soläng och Loki och som ett under lades allt till rätta. En av våra studenter kunde följa med Losike, MAF kunde transportera och snart var undersökningar på skuhuset i full gång.

Rätt diagnos och rätt insats

Diagnosen Tuberkolos i skelettet kunde fastställas. Man kunde börja med medicinering och man utförde också en ryggoperation för att räta ut ryggraden så att Losike skulle återfå mer rörelseförmåga. Det gick över förväntan bra. Med näringsrik mat, omsorg och sjukgymnastik började såren läkas och nu kan Losike gå med hjälp av ett stöd. Det är fantastiskt och underbart!! Han måste stanna ytterliggare en tid för att få träning och sedan har han fått plats på Trosgnistans hem för funktionshindrade i Komotobo där han även kommer att få skolundervisning. I Loki finns nämligen inga resurser för sådana barn. Visst är det härligt när vi tillsamans kan samverka för att ett av dessa våra minsta och mest utsatta ska gå från död till liv!

14039917_10154365298623563_4506763684712717963_n

På snart återhörande!

Birgitta & KeA

p1100900