About Back to Africa

Här är vi - This is our place

Kenya flagga

Här bor och arbetar vi –

En liten by i nordvästra Kenya. Under mer än 20 år ett viktigt brohuvud för humanitär hjälp till det krigsdrabbade Södra Sudan. MAF (Mission Aviation Fellowship) flyger minst 4 ggr i veckan mellan Kenya och Syd Sudan  med personal och förnödenheter för missions- och biståndsorganisationer.

    Location of work – Lokichoggio a small town in North Western Kenya, – for more than 20 years a crucial bridge head for humanitarian aid to the war stricken people of Southern Sudan. MAF (Mission Aviation Fellowship) aircraft fly almost daily from Kenya to or from South Sudan  with life saving equipment and key personnel for missions and relief organizations.

Och Om oss.. and About us!

BirgittaKeaKeAs uppdrag – Arbetat som platschef för MAF:s bas i Loki i 4 år men arbetsuppgifterna har allt mer gått över i lokala projekt som skola, vatten, latriner etc. Sedan 2016 är projekten under Barnmissionen och uppdraget är projektledare och CEO för LEDO. (Den lokala samarbetsorganisationen)
    KeA’s role – Has been Base Manager for MAF in Loki for 4 years, however gradually more and more time has been spent with community development projects such as school, water, latrines, and capacity building. Since 2016 the projects are under Children’s Mission Sweden and the role is manager and CEO in LEDO (the local CBO that has been formed)

Birgittas uppdrag – Byutveckling i Turkanabyn Emuriakin med bl.a. skola, coaching, undervisning i byar samt CEO för ANA, ett kvinnoprojekt med fokus på business och självförsörjning.
    Birgitta’s role – Community development in the Emuriakin Turkana village. School project, coaching, teaching in local communities and CEO in ANA, a women’s project focusing on business and self employment.

Bakgrund – Background

Birgitta – musik- och engelsklärare. KeApilot och flygtekniker.
   Birgitta – Music and English teacher. KeA – Pilot and aircraft engineer.

Vi träffades i Belgien sommaren 1970. En vecka efter bröllopet 1972 åkte vi ut för en två-årsperiod som lärare i Bukavu, Zaire i Pingstmissionen.
   We met in Belgium in 1970 and one week after our marriage in 1972 we set foot in Bukavu, Zaire, for a two year teaching assignment with the Swedish Pentecostal Mission.

Efter avslutad pilot- och teknikerutbildning i USA 1980 började förberedelser med MAF och fyra år i Tchad.
   Following completed pilot and engineer’s training in the USA in 1980, we started preparing for a four year assignment with MAF in Chad.

Några år i Vimmerby och flygjobb i Sverige gav lämpliga erfarenheter för nytt MAF-uppdrag i Kenya med början 1989. Svenska Skolan i Nairobi blev Birgittas arbetsplats som musiklärare under sex år.
   Some few years in Sweden added flight experience for service as Training Captain with MAF in Kenya starting in 1989. The Swedish School became Birgitta’s place of work as music teacher for six years.

Soläng - Vårt Sverigehem i vinterskrudÖrebro har varit vår hemort sedan år 2000. KeA har arbetat som flygkapten på Skyways och Birgitta som engelsklärare på Hannaskolan. Vårt senaste uppdrag för MAF var i början av 2008 med bas i Loki.
   Örebro has been our home base since the year 2000. KeA has been flying as captain with Skyways and Birgitta has been teaching at the Hanna School. Our latest short term assignment with MAF was in 2008 based in Loki.

Välsignade med – Blessed with…

Barnbarnen

Vi är välsignade med 6 barn och 17 barnbarn.
   We’re blessed with 6 children and 17 grandchildren.

Länkade till – Linked with…

Barnmissionen som tillsammans med Mellringekyrkan en församling i Evangeliska Frikyrkan, EFK,  som är vår hemförsamling i Örebro, sänder ut oss. Barmissionen har stor och lång erfarenhet arbete bland barn och andra utsatta grupper i många länder.
   Children’s Mission together with the The Mellringe Church in Örebro, our home church, are our sending bodies. Support comes from different churches and individuals.

Hannaskolan som i samarbete med Jacobs Minne och många andra generösa givare samlat in pengar till skolprojektet i Emuriakin. Läs mer på respektive hemsida.
   Hannah School, Birgitta’s place of work together with Jacobs Minne have done a great job in fund raising in co-operation with many other generous givers and sponsors of Emuriakin School project.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s