RAPPORT FRÅN EMURIAKIN-PROJEKTEN 2014

DrummerEmuriakin på turkanaspråket betyder bortglömd. Precis så kände sig invånarna i Nabang’keny i Lokichoggio. Glömda av myndigheter och hjälporganisationer. Ingen skola, inget vatten, ingen hjälp till utveckling. Ja, man kallade sin by Emuriakin helt enkelt.

Men i november 2009 tändes ett hopp då det första spadtaget togs till Hannah-Emuriakin-skolan. Detta blev också starten på ett långtgående engagemang som idag inbegriper 4-5 större och många mindre projekt som ger hopp och framtidstro till människor i ett område av världen där knapphet och fattigdom är normen för de flesta.

Alla som varit engagerade i Emuriakin-projekten under året, vare sig på hemmafronten eller ute i Lokichoggio i Kenya har anledning att se tillbaka med tacksamhet och glädje på ett verksamhetsår som berört ett stort antal människor.

Intäkter och utbetalda medel

Gåvor och regelbundet stöd från enskilda, organisationer, församlingar och företag fortsätter att strömma in och inklusive försäljning av produkter från ANA kvinnogruppen uppgår årets intäkter till 1 452 000 Kr.

Utbetalt till Emuriakin-projekten: 1 564 252 Kr

En mer detaljerad ekonomisk redovisning finns sist i dokumentet.

Skolfadder-Emuriakin

Children Hannah-Emuriakin-skolan har idag både förskola och grundskola och med hjälp av Skolfadder-stödet har skolan haft 450 elever under året med ett 20-tal lärare och övrig personal. Det fantastiska växthuset, 24 meter långt frambringar både tomater och andra nyttiga grönsaker som förstärker kosten för barnen.

Förutom den löpande driften av skolan har det gjorts viktiga förbättringar som t.ex. Birgitta Hall, en stor samlingssal, installation av elektricitet från solpaneler, anläggande av duschar, förbättrade skolbänkar osv.

Volontärer har även funnits med under olika perioder av året och gjort viktiga insatser både i pedagogiken och med praktiska arbeten på skolan.

ANA Women’s Group

Computer courseI kvinnoprojektet ANA, som utvecklas allt mer, är 21 kvinnor och 1 man engagerade i tre olika affärsverksamheter: Bageri, smyckesverkstad och en affär, ANA Shop & Café. Affären öppnades i mars. En lokal ledare, Sarah Ngasitae, utsågs i början av året till manager för gruppen.

Genom s.k. management meetings en gång i veckan har ledarna för de olika verksamheterna fått utbildning i både ekonomi, hur man driver företag och datakurs.

Renovering av den nya affären samt bageriet har gjorts och ett förråd för bl.a. smyckesverkstans material har byggts.

I mars gjordes en resa till Nairobi med fyra av kvinnorna. På plats fick de se var och hur de kan köpa in och beställa material för de olika affärsverksamheterna.

Ett stort framsteg var öppnandet av egna bankkonton där löner och bonuspengar kan sättas in. Under året har förutom en liten veckolön till alla kvinnorna s.k. bonuspengar betalats ut till alla tack vare försäljningen av smycken som tillverkas i ANAs smyckesverkstad.

Mapendo Student Support

TrizaTriza Amoni är en av 9 elever som nu gått ut gymnasiet och fått stöd via Mapendo Student Support projektet (mapendo betyder kärlek). Som de flesta andra av totalt 28 gymnasie-elever och 4 universitetsstuderande som fått studiestöd under året, saknar Trizas familj medel att betala för hennes skolgång. Samtliga elever går på internatskolor (Loki saknar gymnasieskola) och förutom elevavgifter täcker stödet resor, internatavgifter, läromedel, uniform och en del andra kostnader.

Turkana är Kenyas fattigaste region och varje år kommer ett stort antal förfrågningar om studiestöd från grundskole-elever som oftast saknar antingen båda eller en av föräldrarna.

Birgittas matkasse och matutdelning

Food packageMånga barn i Hannah-Emuriakin-skolan kommer från extremt fattiga förhållanden och behöver extra stöd i form av mat och näringstillskott. Tack vare individuella sponsorer får 60 barn och familjer en ”Birgittas matkasse” varje vecka.

Brist på mat är vardag även för många andra människor i Loki och under de torra månaderna januari – mars kan läget bli väldigt akut, inte minst för de äldre. Tack vare generösa gåvor från enskilda och företag fick tre tusen hushåll extra matransoner i februari-mars. Dessutom har ett 60-tal gamla och sjuka fått en liten extra veckoranson under året.

 

Fler utvecklingsprojekt

LatrineI portfolion av andra projekt som fått stöd under året och bland annat implementerats genom LEDO, vår lokala organisation kan nämnas:

  • Latriner – 20 nya latriner har tillverkats och totalt 70 latriner finns nu utplacerade i olika stadsdelar. Ett projekt där små medel gör en fantastisk skillnad för hälsa och miljö!
  • Tandklinik – som byggts i anslutning till sjukvårdskliniken och där kan tandläkaren nu ta emot sina patienter i lugn och ro.
  • Sy-projekt – 4 kvinnor och 2 män får utbildning och jobbar nu med att sy upp allt ifrån förkläden för vuxna till klänningar och byxor för flickor pojkar.
  • Kursverksamhet – 10 personer har fått träning i alfabetisering och vuxenutbildning. Andra kortkurser och utbildningsseminarier inom bl.a. jordbruk har berört många personer med ansvarsuppgifter i samhället.
  • Och mer – En kyrkobyggnad som höll på att rasa till marken har nu fått ordentligt stöd och riktiga väggar, en liten grundskola har fått hjälp till hyran, några funktionshindrade har fått nya rullstolar och dessa får också ett extra mål mat varje vecka – för at inte nämna alla sjuka som kunnat få vård och mediciner tack vare generöst stöd från trogna sponsorer.

Ett stort tack till alla som varit med under året!

Vintrosa i februari 2015

KeA & Birgitta Arnlund

Ekonomisk redovisning

Financial Report