Att ha en nöjd och glad personal är viktigt för arbetsgivare. I flera år har vi talat om att göra en studieresa med våra lärare till Lake Turkana. Nu fanns det pengar i kassan (fortbildningskassan) att göra resan. Vilken succé!!! Flera av lärarna hade aldrig sett en sjö, än mindre badat i en. Seminarier: Kenya ur ett världsperspektiv, konkurrens i klassen, nyfikenhet och frågor, feedback och formative bedömning, betyg och kommentarer.